Technische Daten
Prozessanschluss
Sensoranschluss
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
BCID Sensoranschluss
  • V02
Prozessanschluss
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
BCID Prozessanschluss
  • V02
Material
  • EPDM
Hardness (typical value)
  • 70 °IRHD
Minimum operating temperature
  • -40 °C
Maximum operating temperature
  • 150 °C
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • 3-A
  • FDA konform

Downloads
Zertifikate / Zulassungen

Nach oben